လော့အင်ဝင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည်များ!

GrabCV သည် သင်လော့အင်/အကောင့်တည်ဆောက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏နည်းပညာဖြစ်သော Account Kit ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့် ရှိစရာမလိုပါ။ Facebook မှ သင်ထံသို့ SMS စာတို တစ်စောင်ပို့လိမ့်မည်၊ ထိုSMSစာတိုထဲတွင်ပါရှိသော ကုဒ်နံပါတ်ဖြင့် သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုအတည်ပြုပေးပါ။